9 d’abril del 2014

PRESENTACIÓ DE LA SECTORIAL


Estem vivint un moviment social històric: l’assoliment d’un Estat propi. Des de la Sectorial d'Arquitectura, Edificació i Territori de l’ANC tenim clars dos aspectes. Per una banda estem convençuts que els professionals del nostre sector tenim la responsabilitat d’aportar a la nostra  societat tot el coneixement i la creativitat que siguem capaços perquè aquesta assoleixi els objectius que es proposa. Per altra banda també estem convençuts que l’assoliment d’un estat propi ens brinda la millor de les oportunitats per refer aquest castigadíssim sector.

La història ens mostra que els moments més reeixits en el camp de l'arquitectura, l'art i la construcció (en el nostre país i arreu, en el nostre àmbit i en molts d’altres) van ser derivats de moments on els objectius eren a bastament compartits. Ara, aquest consens també s'està  assolint implícitament amb el procés per aconseguir un estat propi. Des de la Sectorial ens hem proposat reunir tots els professionals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació, constructors, promotors, industrials, empresaris...) per treballar conjuntament. L’èxit d’aquesta voluntat de sumar dependrà de cadascú de nosaltres al llarg d'aquest camí.

L’objectiu doncs és clar i el temps i els medis ens obliguen a fer l’esforç de ser directes i sintètics. Ens donem un temps breu (que ja ha començat) per elaborar un argumentari que detecti les oportunitats més rellevants que ens ofereix la possibilitat de bastir un Estat de bell nou. Posant l’èmfasi en què aquestes oportunitats se situen davant nostre i cal assolir-les.

Un nou estat ens permetrà grans oportunitats de millora en temes com la política d’habitatge (nous models, facilitats en primera residència, incentivar el lloguer...), l’eficiència i transparència en la contractació pública d’obres i serveis, o en l’enfocament propi de temes com la sostenibilitat, els serveis professionals, la tramitació de llicències, la normativa tècnica, el patrimoni, les noves infraestructures, la participació ciutadana o la qualificació del sòl. També, pel sol fet de ser-ho assolirem millores evidents com la capitalitat d’Estat per Barcelona, més recursos, més competències, canvi de marc legal i estalvi de temps i energies que ara dediquem a debats estèrils.

Un cop elaborat aquest argumentari ens adreçarem a tots els col•lectius per tal d’explicar l’energia que un estat propi ens pot aportar, també en el nostre sector professional. Iniciarem una campanya de presentacions arreu del territori i virtualment a la xarxa. També volem compartir-ho amb d’altres sectorials amb qui podem complementar i justificar les raons de partida de la majoria dels arguments: economistes, juristes, administració pública, empresaris o enginyers són sectorials amb força punts en comú.

Animeu-vos a participar amb l’ANC sectorial Arquitectura, Edificació i Territori, ara sí que és l’hora:

arquitectes@assemblea.cat