15 de setembre del 2017

ARQUITECTES PEL SÍEls sotasignats, professionals i estudiants de l'Arquitectura, l'Edificació i el Territori de totes les especialitats, orígens i condicions, volem fer públic el nostre suport al Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya tot dient:

a la DEMOCRÀCIA!

a la LLIBERTAT!

a la DIGNITAT!

a la INDEPENDÈNCIA!

Aquesta és l'única via per a què una Catalunya en xarxa i d'emissions zero, amb una arquitectura i un urbanisme de component social, es faci realitat.

I ens comprometem, d'ara en endavant, en la construcció d'aquest ESTAT CATALÀ INDEPENDENT EN FORMA DE REPÚBLICA que tant anhelem.

Per això, aquest 1 d'octubre VOTAREM I GUANYAREM!

Adheriu-vos-hi a arquitectespelsi.blogspot.com


RECULL DE PREMSA

Una trentena d’arquitectes catalans es concentren a favor del “sí” en el referèndum
https://beteve.cat/cultura/trentena-arquitectes-catalans-concentren-favor-si-referendum/

22 de febrer del 2017

10 TEMES CLAU PER GUANYAR EL REFERÈNDUM DE LA INDEPENDÈNCIA


1. UNA CATALUNYA EN XARXA on l’equilibri territorial esdevingui una prioritat per tal d’assolir un país sostenible, socialment més just i plenament vinculat a l’Arc mediterrani i a Europa. Un país amb una consciència territorial forta i arrelada és el factor clau per assolir un equilibri que contribueixi a la millora de la vida quotidiana de tots els seus habitants.

2. UN URBANISME DE COMPONENT SOCIAL com a instrument per evitar l'especulació del sòl i la destrucció del territori, consolidant el paper de l’Administració pública com a impulsor en matèria urbanística, prioritzant les actuacions de major interès social i posant en valor les qualitats intrínseques del lloc.

3. POLÍTIQUES A ESCALA DE LES PERSONES amb un posicionament positiu i voluntat de servei del nostre sector, en els àmbits de la salut i del benestar, per la nostra incidència directa sobre aquest entorn.

4. EL DRET A SOSTRE garantit amb polítiques de sòl i d’habitatge on la gestió en sigui l’aspecte primordial, derogant una legislació estatal que ha facilitat la bombolla immobiliària.

5. EL DRET A DECIDIR com a impuls d’una participació ciutadana activa i compromesa on els processos d'informació pública siguin oberts, transparents i inclusius per tal de consensuar i resoldre totes les actuacions amb major impacte sobre el territori.

6. EL DRET A L’ASSOLELLAMENT com a foment de la utilització racional del recurs natural que tenim més a l’abast per contribuir a la reducció de la demanda energètica dels edificis i de les emissions de CO2.

7. ASSOLIR L'AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA per acabar amb la dependència actual potenciant l’ús de les energies renovables, amb una utilització racional i eficient dels recursos naturals de cada territori com són el sol i el vent.

8. INNOVACIÓ EN R+D+I en tots els àmbits del sector tant per aplicar noves tècniques de rehabilitació, d’edificació, de tipologies d'habitatge i de materials de construcció com per repensar, reiniciar i regenerar el model territorial, formatiu i social.

9. SIMPLIFICACIÓ LEGISLATIVA I RACIONALITZACIÓ ADMINISTRATIVA seguint models internacionals avançats amb una interpretació i adequació de les directives europees a la realitat catalana.

10. INVENTARI DEL PATRIMONI IMMOBILIARI DE L’ESTAT ESPANYOL A CATALUNYA com a eina que contribueixi a fer participar la ciutadania en els afers públics del país, pensant i definint propostes de nous usos per aquests béns.


Document en PDF: https://goo.gl/YkOt2l