18 de juliol del 2014

PRESENTACIÓ DE LA SECTORIAL AL CAATEEB: L'EXERCICI PROFESSIONAL EN EL NOU ESTAT


L'acte celebrat el dia 16 de juliol al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona fou presentat i conduit per Josep Maria Dedéu, vocal de la sectorial. La trobada va satisfer les expectatives inicials donat que contribuí a refermar l'opinió que som davant d'una oportunitat que pot resoldre els conflictes laborals de tot ordre que tenim en l'actualitat, ja que disposarem de la única eina que hi ha per fer-ho: un Estat.


En Jordi Perejoan va exposar amb claredat que el sector de les assegurances és per sobre de la configuració geopolítica dels estats i que ja en l'actualitat està preparat per donar cobertura i posar-se d'acord front qualsevol nova situació en aquest sentit va indicar que "quan siguem independents passarà el que el nostre govern vulgui en aquest sentit".

Va deixar clar que només la voluntat política del govern d'un estat pot dibuixar un marc on les responsabilitats dels intervinents en el fet edificatori quedi més equilibradament repartida.

Proposà com a model de bona pràctica en aquest sentit el que es du a França on una única asseguradora que engloba tota la resta d'intervinents (oficials, tècnics, constructor, promotor, etc.) respon front el client final. També durant el col·loqui va opinar que era sorprenent la manca de bel·ligerància que sovint presentem els tècnics front els conflictes per danys i que hauríem de mostrar-nos més ferms en aquests litigis.


En Josep Ginesta va enfocar la seva intervenció en l'oportunitat de continuar desplegant i enfortint un model de creixement que en el nostre país ja difereix força del de la resta de l'Estat.

"Des de 2.010 fins ara no han parat de créixer les inversions estrangeres a Catalunya. Estadístiques del mateix Ministeri. I la mateixa agència Eurostar situa a Barcelona al capdavant de les ciutats amb més inversió a Europa només per sota de París".

En aquesta línia aposta per un país que fonamenti el creixement amb una elevada inversió en polítiques socials com la majoria dels estats avançats. No és viable entrar a competir en salaris i condicions socials quan arreu del món hi ha països que basen la seva estratègia en aquest factor i no podem ni volem equiparar-nos-hi.

També va defensar la importància que els col·lectius professionals donem suport i opinió al procés. Aquest gruix de coneixement i contacte amb la realitat des de tots els àmbits de la societat professional dóna solidesa i cohesió a l'objectiu final i el dota de contingut.

En quant a les pensions no dubta que s'arribarà a un acord ampli amb l'estat espanyol en una negociació que inclourà molts més actius i passius que no pas aquest però que al cap i al fi seran molt més viables que ara. Cal marcar la repuntada de l'atur com a prioritat màxima per tal que el sistema evolucioni amb més solvència.

En el torn obert de paraules es continuà aprofundint en aquests conceptes des de diferents punts de vista com ara el model financer, energètic i col·legial.