20 de juny del 2014

PRESENTACIÓ DE LA SECTORIAL AL BORNEl jutge Santiago Vidal, l’advocada urbanista i membre del Secretariat de l’ANC Irene Martin i Joan Rogés, com a representant de la nostra sectorial, varen donar contingut al nostre acte de presentació.
Primerament, en Joan Rogés va mostrar el contingut del nostre argumentari mitjançant una presentació que ara ja tenim disponible per a posar-la a disposició de totes les territorial que ho reclamin.
Posteriorment, Santiago Vidal va explicar-nos el seu treball –fet col·lectivament per més de 10 juristes- sobre un esborrany d’una possible Constitució de Catalunya que pugui ser útil a qui la redacti. En aquest sentit, ens trobem propers en l’ànim de participar des de la base aportant el nostre temps i dedicació sense esperar res a canvi, sense protagonismes. També va reflexionar sobre temes propis de la nostra sectorial com l’urbanisme; us adjuntem un resum de les seves explicacions..
Irene Martin va encoratjar-nos a seguir treballant i sobretot a difondre el missatge que només amb un estat propi podrem tirar endavant el país i la societat en tots els seus àmbits; ara és el moment..
Finalment, es va obrir un torn de paraules, sempre breu, i vàrem tancar amb una fotografia.

Punts clau de la xerrada d'en Santiago Vidal

CONSTITUCIÓ
 • Democràcia real: divisió de poders i donar entrada a moviments socials.
 • Sistema polític amb participació ciutadana continuada (referent: Suïssa).
 • Estat social amb drets efectius, sense renunciar al sistema capitalista en tant que formem part de la UE i tenim convenis multilaterals.
 • Es reconeixerà el dret a la propietat sempre amb finalitat social i no generador de plusvàlua.
 • Desenvolupament de competències per l'expropiació en aquests cassos.
 • Llei de dació en pagament.
 • Renovació de préstecs hipotecaris vigents, eliminant clàusules abusives.

URBANISME
 • Simplificació dels procediments administratius, evitant dilacions i duplicitats (referent: països nòrdics).
 • Transparència en l'adjudicació d'obra pública, evitant al màxim la corrupció, tot i que s'entén consubstancial a l'ésser humà.
 • Canvi i millora del statu quo. Limitar la quota de solidaritat (que no ha de ser de caire permanent) a nivells dels Lands alemanys. El període de negociació s'estima que sigui 2015-16. Caldrà aportar recursos a Espanya, UE, OTAN... En principi ens haurem de fer càrrec del 20% del deute d'Espanya.
 • Replantejament de les grans infraestructures.
 • Unificació legislativa, evitant normes contradictòries.
 • Urbanisme i arquitectura amb fins socials, resolent les problemàtiques dels guetos als nuclis antics. Es pretendrà incrementar el règim de lloguer. Foment dels espais col·lectius amb participació majoritària de la ciutadania. Debats per decidir el dissenys d'espais i edificis públics (Ex. Islàndia), cercant el consens entre ajuntaments i grups socials.

CALENDARI

Actualment hi ha 6 informes publicats redactats pel Consell Assessor de la Transició Nacional:
 • La consulta sobre el futur polític de Catalunya
 • L’administració tributària de Catalunya
 • Les relacions de cooperació entre Catalunya i l’Estat espanyol
 • Internacionalització de la consulta i del procés d’autodeterminació de Catalunya
 • Les tecnologies de la informació i de la comunicació a Catalunya
 • Les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea

I es troben a disposició a la xarxa per consultar-los a:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=238510
http://www.ara.cat/politica/informe-consell-assessor-transicio-nacional_0_1120088191.html

 • El proper juliol se'n publicaran 4 més. Els 9 restants a final d'any.
 • En primera instància es negociarà amb l'Estat espanyol, per tal de pactar la consulta. Prèviament s'haurà tramitat i aprovat la Llei catalana de consultes no referendàries.
 • Si és possible, es convocarà la consulta.
 • Si es porta a terme i guanya el sí, la transició es faria entre 1,5 i 3 anys (Ex. repúbliques Bàltiques).
 • Principi de seguretat jurídica, seguiran vigents l'actual marc legislatiu fins assolir la total independència.
 • Si el resultat es no, seguiríem dins l'Estat espanyol, amb les seves conseqüències.
 • Si suspenen la Llei de consultes i no es permet votar, es convocaran eleccions plebiscitàries (no poden prohibir-les).