QUI SOM?

Arquitectura, Edificació i Territori per la Independència és un col·lectiu inscrit com a Sectorial de l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC).


El nostre objectiu és sumar veus, voluntats i treball de totes les persones que per formació, experiència o vocació poden i volen col·laborar per parlar, analitzar, debatre, establir criteris i crear opinió, en els camps del coneixement sobre l'ARQUITECTURA, l'EDIFICACIÓ i el TERRITORI, amb l’horitzó de la creació d'un Estat català independent.

Cal pensar en bastir un Estat del segle XXI on l’equilibri entre l’entorn i les necessitats humanes siguin regides per criteris clars de sostenibilitat mediambiental, justícia social i econòmica i amb visió de futur: des del replanteig de les fonts energètiques, potenciant les existents a Catalunya, sol i vent, fins a autoexigir-nos una planificació territorial i una arquitectura eficient enfocades a la ciutadania, fent un ús òptim dels nostres recursos i atès el bagatge d'encerts i errors comesos fins el moment.